Sikkerhedsregler

Generelt

 • Det er Rønne Svømmehals ansvar, at der som minimum altid er en person til stede i svømmehallen, der har kendskab til det tekniske anlæg, evakuerings- og beredskabsplaner.
 • Alle livreddere ansat i Rønne Svømmehal skal have en gyldig bassinlivredderprøve. Prøven skal bestås hvert år i Rønne Svømmehal.
 • Ved morgenbadning og motionssvømning skal der altid være minimum en livredder til stede i hallen. Livredderen har tilladelse til at passe både billetsalg og føre opsyn med alle badende.
 • Ved offentlig badning skal der altid være minimum to livreddere til stede i hallen.

Sikkerhedsregler for skole– og institutionssvømning udstukket af BRK

Aktiviteter i bassin (svømmehaller, friluftsbade og lignende)

 • Der skal være mindst én person med gyldig bassinlivredderprøve til stede på bassinkanten pr. påbegyndt 15 børn i vandet. (Bassinlivredderprøve skal aflægges hvert år). Det er skolelederens ansvar, at skolernes personale opfylder kravet om gyldig bassinlivredderprøve.
 • Rønne Svømmehal og Gudhjem Svømmehal er forpligtet til uden beregning at stille én livredder til rådighed på bassinkanten, når der er mere end 15 børn i svømmehallen.
 • Det er svømmehallens ansvar, at der altid er en person, der har kendskab til svømmehallens tekniske anlæg, evakuerings- og beredskabsplaner til stede i svømmehallen under skolesvømning. Personen skal kunne træde til som bassinvagt med kort varsel i særlige situationer, hvor underviseren må forlade bassinkanten.
 • Det er Sekretariatet for Børn og Fritids ansvar, at udbydes den fornødne undervisning samt prøveaflæggelser, for at kunne opfylde ovenstående krav.
 • Ved svømning i andre bassiner end Gudhjem Svømmehal og Rønne Svømmehal er det skolelederens ansvar at sikre ovennævnte sikkerhedsniveau.

Sikkerhedsregler for svømning i dagtilbud udstukket af BRK

Aktiviteter i bassin (svømmehaller, friluftsbade og lignende)

Det er dagtilbuddenes ansvar at:

 • Der under svømning i bassin altid er minimum 1 medarbejder tilstede på bassinkanten for hver 8 børn, som er i vandet.
 • Mindst 1 af de tilstedeværende medarbejdere fra dagtilbuddet har gyldig bassinlivredderprøve.

Det er svømmehallens ansvar at:

 • Der under svømning i bassin altid er 1 livredder med kendskab til hallens anlæg, evakuerings- og beredskabsplaner til stede i hallen.

Det er Sekretariatet for Børn og Fritids ansvar at:

 • Der udbydes den fornødne undervisning samt prøveaflæggelser, således at kravet om gyldig bassinlivredderprøve kan opfyldes.

Sikkerhedsregler for klubber og foreninger
Det er svømmehallens ansvar at:

 • Der altid er en person til stede i svømmehallen, der har kendskab til det tekniske anlæg, evakuerings- og beredskabsplaner.

Det er klubbens/ foreningens ansvar at:

 • Der skal være mindst én person med gyldig bassinlivredderprøve til stede på bassinkanten pr. påbegyndt 30 personer i vandet. (Bassinlivredderprøven skal bestås hvert år). Det er lederen af klubben- eller foreningens ansvar, at livredderen opfylder kravet om gyldig bassinlivredderprøve.
 • Anlægsdelen af bassinprøven skal aflægges og bestås hvert år i Rønne Svømmehal.

 

De almindelige ordensregler er altid gældende for alle der benytter hallen, det gælder også under skole-, institutions-, dagtilbuds-, klub- og foreningssvømning.
Vandrutsjebanen kan benyttes ved sæsonafslutning inden juleferie og sommerferie.
Som udgangspunkt er alle brugere aflyst i skolernes ferieperioder. Det kan ikke garanteres at det er muligt at efterkomme ønsket om træning i disse perioder.
Der er adgang til omklædningsfaciliteter 10 minutter inden badetiden starter. Omklædningsrummene skal forlades senest 15 minutter efter badetiden er slut.

Rønne Svømmehal forbeholder sig retten til at kontrollere, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt.

Vedtaget af bestyrelsen for
Rønne Svømmehal
September 2016