Sikkerhed

På de følgende sider kan du læse om vores retningslinjer og regler for besøg i svømmehallen.

Reglerne skal bl.a. sikre at der ikke sker ulykker og at vi holder vores badevand så rent som muligt.

Hvis man som skole, børnehave, klub, forening eller privat institution lejer svømmehallen, har man ret til at benytte hele den lejede tid i bassinerne.
Der er adgang til bad og omklædning 10 minutter inden badetiden starter. Bad og omklædning skal være afsluttet senest 15 minutter efter badetiden slutter.